XIII Ajut per a la Investigació ALICIA LLACER” per a personal investigador jove”

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGIA  

Objecte

Ajuts destinats a la formació i capacitació de persones joves al camp de la investigació, facilitant el desenvolupament d'un projecte d'investigació en epidemiologia amb accions com: assistència a cursos, congressos o d'altres estances formatives, o material necessari per al desenvolupament del projecte etc.

Requisits

Ser soci de la SEE; (2) menor de 35 anys (a 15 de maig del 2016); (3) amb menys de 5 anys d'experiència en epidemiologia i salut pública; (4) i que no hagi assolit grau de Doctor.

Termini IISPV

08 de Maig de 2018

Termini Oficial

Les sol.licituts deuran ser enviades mitjançant correu electrònic see@geyseco.es abans del 15 de maig de 2018

 

Documents a presentar

1 – Memòria de sol·licitud del projecte, model FIS.

2 – Una còpia del DNI o NIE.

3 – Una carta signada per la persona que tutoritza el projecte que inclogui: (a) resum de la trajectòria professional; (b) compromís a tutoritzar el projecte; (c) compromís que els fons assignats s'usin en els conceptes estipulats al projecte; (d) la situació laboral del candidat(a); (e) declaració que el projecte ha estat escrit i dissenyat per la persona que sol·licita el premi; i (f) declaració que el candidat té menys de cinc anys d'experiència en epidemiologia i/o en salut pública.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: