VIII Ayuda Guido Ruffino de Investigación en Educación Terapéutica en Diabetes

SED - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DIABETES

Objecte

L'objecte d'aquest ajut és promoure la investigació en Educació Terapèutica en Diabetis i hauran de destinar-lo obligatòriament a infraestructura, material o personal dedicat a la investigació. 

Requisits
  • El / la premiat / a haurà de ser soci / a de la SED amb almenys un any d'antiguitat.
  • El / la premiat / a en rebre l'ajuda adquireix un compromís de permanència com a soci d'almenys cinc anys. És indispensable estar al corrent de la quota.
Incompatibilitats

El projecte que opti a aquest ajut, no pot ser presentat a altres Premis, Beques o Ajudes de la SED en la mateixa convocatòria.

Una persona només podrà enviar un projecte per convocatòria.

Documents a presentar

Amb la sol·licitud s'ha d'adjuntar la següent documentació:

  • Projecte d'investigació en imprès normalitzat
  • Currículum vitae normalitzat dels investigadors participants, amb especial referència a l'experiència i publicacions sobre el tema del projecte. 

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: