Subprograma Personal Tècnic de Suport

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Objecte

Concessió d’un màxim de 320 ajuts, a centres de R + D per a la contractació de personal tècnic de suport en les seves diferents modalitats:

  • Tècnics de suport a empreses de base tecnològica: Ajudes per a la contractació de personal tècnic destinat a la promoció de la creació i desenvolupament d’empreses de base tecnològica en el si dels centres d’R + D.
  • Tècnics de infraestructures cientificotecnològiques: Ajudes per a la contractació de personal tècnic destinat al maneig d’equips, instal·lacions i altres infraestructures de R + D + I.
  • Tècnics de transferència: Ajudes per a la contractació de personal tècnic destinat a la realització de tasques de transferència de resultats de recerca.
Requisits
  • Ser titulats universitaris de grau superior, i en el cas de la modalitat d’Infraestructures científico-tecnològiques, també podran ser titulats universitaris de grau mitjà i titulats de Formació Professional de Segon Cicle (FP2), o titulacions equivalents d’acord amb les normes reguladores del sistema educatiu. Els tècnics han d’estar en possessió de la titulació exigida en la data de finalització del termini de presentació de sol licituds.
  • No estar gaudint, en la data de la publicació d’aquesta resolució al BOE, d’un contracte cofinançat per les ajudes concedides a càrrec del programa o subprograma de Personal Tècnic de Suport en convocatòries anteriors.
Termini IISPV

 18 de febrer de 2011

Termini Oficial

23 de febrer de 2011 

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: