Subprograma de Projectes d’Investigació Fundamental no orientada

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Objecte

Promoure la recerca de qualitat, evidenciada tant per la internacionalització de les activitats i la publicació dels seus resultats en fòrums d’alt impacte científic i tecnològic, com per la seva contribució a la solució dels problemes socials, econòmics i tecnològics de la societat espanyola amb la reserva corresponent dels drets de la propietat intel·lectual.
 

Termini Oficial

a) Disposaran d’un termini de presentació des del 27 de desembre de 2010 fins el 24 de gener de 2011 les sol·licituds que seleccionin les següents àrees temàtiques de l’ANEP:

 • Ciència i Tecnologia de Materials (TM).
 • Ciències de la Computació i Tecnologia Informàtica (INF).
 • Enginyeria Civil i Arquitectura (ICI).
 • Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica (IEL).
 • Enginyeria Mecànica, Naval i Aeronàutica (IME).
 • Matemàtiques (MTM).
 • Química (QMC).
 • Tecnologia Electrònica i de Comunicacions (COM).
 • Tecnologia Química (TQ).

Termini IISPV: 19 de gener de 2011

b) Disposaran d’un termini de presentació des del 30 de desembre de 2010 fins el 27 de gener de 2011 les sol·licituds que seleccionin les següents àrees temàtiques de l’ANEP:

 • Ciències de l’Educació (EDU).
 • Ciències de la Terra (CT).
 • Ciències Socials (CS).
 • Dret (DER).
 • Economia (ECO).
 • Filologia i Filosofia (FFI).
 • Física i Ciències de l’Espai (FI).
 • Història i Art (HA).
 • Psicologia (PS).

Termini IISPV: 21 de gener de 2011

c) Disposaran d’un termini de presentació des del 3 de gener fins al 31 de gener de 2011 les sol·licituds que seleccionin les següents àrees temàtiques de l’ANEP:

 • Agricultura (AGR).
 • Biologia Fonamental i de Sistemes (BFS).
 • Biologia Vegetal, Animal i Ecologia (BVA).
 • Biomedicina (BMED).
 • Ciència i Tecnologia dels Aliments (TA).
 • Ramaderia i Pesca (GAN).
 • Medicina Clínica i Epidemiologia (MCLI).

Termini IISPV: 27 de gener de 2011

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: