Subprograma de Projectes d’Investigació Fundamental no orientada 2012

Objecte

Promoure la recerca de qualitat, evidenciada tant per la internacionalització de les activitats i la publicació dels seus resultats en fòrums d’alt impacte científic i tecnològic, com per la seva contribució a la solució dels problemes socials, econòmics i tecnològics de la societat espanyola amb la reserva corresponent dels drets de la propietat intel·lectual.
 

Incompatibilitats
 • Projectes tipus A: Dedicació única
 • Projectes tipus B: Experiència Previa en Gestió de Projectes
 • Personal que pertanyi al subprograma de formació de personal investigador
Termini IISPV

 Plaç de presentació de sol·licituds al IISPV per àrees temàtiques

a) 2 de febrer de 2012

b) 6 de febrer de 2012

c) 9 de febrer de 2012

Termini Oficial

a) Disposaran d’un termini de presentació des del 10 de gener de 2012 fins al 7 de febrer de 2012  les sol·licituds que seleccionin les següents àrees temàtiques de l’ANEP:

 • Ciència i Tecnologia de Materials (TM).
 • Ciències de la Computació i Tecnologia Informàtica (INF).
 • Enginyeria Civil i Arquitectura (ICI).
 • Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica (IEL).
 • Enginyeria Mecànica, Naval i Aeronàutica (IME).
 • Matemàtiques (MTM).
 • Química (QMC).
 • Tecnologia Electrònica i de Comunicacions (COM).
 • Tecnologia Química (TQ).

 b) Disposaran d’un termini de presentació des del 12 de gener 2012 fins al 9 de febrer de 2012 les sol·licituds que seleccionin les següents àrees temàtiques de l’ANEP:

 • Ciències de l’Educació (EDU).
 • Ciències de la Terra (CT).
 • Ciències Socials (CS).
 • Dret (DER).
 • Economia (ECO).
 • Filologia i Filosofia (FFI).
 • Física i Ciències de l’Espai (FI).
 • Història i Art (HA).
 • Psicologia (PS).

 c) Disposaran d’un termini de presentació des del 17 de gener  de 2012 fins al 14 de febrer de 2012 les sol·licituds que seleccionin les següents àrees temàtiques de l’ANEP:

 • Agricultura (AGR).
 • Biologia Fonamental i de Sistemes (BFS).
 • Biologia Vegetal, Animal i Ecologia (BVA).
 • Biomedicina (BMED).
 • Ciència i Tecnologia dels Aliments (TA).
 • Ramaderia i Pesca (GAN).
 • Medicina Clínica i Epidemiologia (MCLI).

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: