Subprograma de Foment de la Cooperació Científica Internacional

Objecte

Impulsar la presència de la ciència i la tecnologia espanyoles en l’àmbit internacional

Incompatibilitats
  • Modalitat ACI-COMITÈS: Actuacions de suport al funcionament en Espanya dels comitès científics acreditats i de caràcter nacional que realitzin activitats de representació en relació amb organismes, programes, unions y comitès d’àmbit científic internacional. Les activitats objecte d’ajut en aquesta modalitat estaran relacionades amb la promoció de la internacionalització de l’activitat científica espanyola i la seva contribució serà rellevant a plans, programes i fòrums internacionals. No seran subvencionables les activitats de recerca ni les de dimensió exclusivament nacional, ni les xarxes temàtiques o les activitats internacionals que no estiguin lligades a activitats de representació institucional.
  • Modalitat ACI-PROMOCIONA: Accions de política científico-tecnològica de caràcter internacional, d’especial urgència o interès i altres que, per raó de la seva temàtica o oportunitat contribueixin a fomentar de manera estratègica la presència internacional de la ciència espanyola en actuacions, programes o fòrums científics internacionals, o a millorar el desenvolupament dels objectius del Programa Nacional d’Internacionalització

Durada: mínim 1 any i màxim 3 anys.

Projectes Individuals

Termini IISPV
  • Modalitat ACI-Comitès i ACI-Promociona: del 15 de juliol al 9 d’agost del 2011 (lliurament a l’IISPV: 2 d’agost)
  • Modalitat ACI-Promociona: del 17 d’agost al 15 de setembre del 2011 (lliurament a l’IISPV: 8 de setembre)

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: