RETOS INVESTIGACIÓN: PROYECTOS I+D+i 2016

MINECO

Objecte

El finançament de projectes de recerca que tinguin la consideració d'activitats no econòmiques, consistents en treballs experimentals o teòrics empresos amb l'objectiu primordial d'adquirir nous coneixements amb orientació específica que permeti un avanç en la resolució d'algun dels vuit grans reptes que té plantejada la societat espanyola, i que estan identificats en l'Estratègia Espanyola de Ciència i Tecnologia i d'Innovació:

·  (1) Salut, canvi demogràfic i benestar;

·  (2) Seguretat, qualitat alimentària; activitat agrària productiva i sostenible; sostenibilitat de recursos naturals, investigació marina i marítima;

·  (3) Energia segura, sostenible i neta;

·  (4) Transport intel·ligent, sostenible i integrat;

·  (5) Acció sobre el canvi climàtic i eficiència en l'utilització de recursos i matèries primeres;

·  (6) Canvis i innovacions socials;

·  (7) Economia i societat digital;

·  (8) Seguretat, protecció i defensa.

Requisits

Requisits Investigador Principal

·  Tenir el títol de doctor, estar en servei actiu i realitzar activitat investigadora. Tenir vinculació estatutària o laboral amb l'organisme, de jornada completa o temps parcial, de com a mínim 800h/anuals durant la durada del projecte.- IP projectes tipus A:

·  No haver dirigit projectes d'investigació de convocatòries del Plan Estatal de R+D+i 2013-2016 o Plan Nacional de R+D+i 2008-2011.

·  La data d'obtenció del grau de doctor ha de ser posterior al 01/01/2006.

Requisits Membres de l'Equip d'Investigació

·  Personal amb titulació superior (doctors, llicenciats) amb vinculació estatutària o laboral amb l'organisme durant la durada del projecte.

·  Els investigadors d'altres institucions necessitaran incorporar una autorització per part del seu centre, conforme tindran vinculació amb el centre durant tot el projecte.
 

Equip de Treball

La resta de personal que participi al projecte i no compleixi els requisits anteriors formaran part de l'equip de treball i seran descrits al pla de treball de la memòria.

 

Incompatibilitats

Investigador Principal:

No podran anar com IP els investigadors amb projectes actius (FIS-MINECO) que finalitzin     amb posterioritat al 31 de desembre de 2016.

Hauran de participar amb dedicació única. Caldrà tenir present les dedicacions compromeses amb projectes (FIS-MINECO) que finalitzin amb posterioritat al 2015.

Tampoc prodran haver participat en la convocatòria de projectes de "Retos Investigación" ni la convocatòria de projectes FIS 2016.                                            

Equip Investigador:

Podran participar amb dedicació única o compartida. Caldrà tenir present les dedicacions compromeses amb projectes (FIS-MINECO) que finalitzin amb posterioritat al 2015.

Equip de Treball:
No podran incorporar-se en l´equip de treball investigadors que participin com investigadors principals o membres de l´equip d´investigació amb dedicació única o compartida en projectes vigents o pendents de resolució del MINECO o FIS.

Termini IISPV

Humanidades y Ciencias Sociales: 16 d’ Abril – Oficial : 19 d’Abril.

Ciencias de la Vida y Agroalimentación: 17 d’Abril – Oficial: 20 d’Abril.

Medioambiente y Recursos Naturales: 18 d'Abril – Oficial: 21 d’Abril.

Tecnologias de la producción y las Comunicaciones: 19 d’Abril – Oficial: 22 d’Abril.

Documents a presentar

CVA en model normalitzat per tots els membres de l'equip i els docotor de l'equip de treball.

Memoria normalitzada segons model MINECO

Compromis de vinculació ( si es el cas)

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: