Proyectos sobre Drogodependencias

Objecte

Convocatorias de ayudas económicas para la realización de proyectos de investigación sobre drogodependencias realizados por entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, en régimen de concurrencia competitiva, en el marco del Programa Nacional de Biomedicina, de acuerdo con lo establecido en los Planes Nacionales de I+D+I y en los Planes de Acción plurianuales sobre Drogas.

Termini IISPV

Cal comunicar abans del 18 de juliol de 2014 que es vol participar a la convocatòria, enviant un e-mail a convocatories@iispv.cat . Termini: 31 de juliol de 2014. L’IISPV gestiona les ajudes dels seus investigadors, no és l’entitat convocant

Termini Oficial

4 d’agost de 2014

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: