PROYECTOS DE I+D+ EXCELENCIA 2016

MINECO

Objecte

Té per finalitat finançar projectes, promoure la generació de coneixement científic sense orientació temàtica prèviament definida i la investigació de qualitat, evidenciada tant per a la seva contribució a la solució de problemes socials, econòmics i tecnològics com per a la publicació dels seus resultats en foros d'alt impacte científic i tecnològic o la internacionalització de les activitats.

Requisits

Es defineixen dos tipus de projectes:

·  Tipus A: Projectes per a joves investigadors que no hagin dirigit projectes d'investigació de convocatòries del Plan Estatal de R+D+i 2013-2016 o Plan Nacional de R+D+i 2008-2011. La data d'obtenció del grau de doctor ha de ser posterior al 01/01/2006.

·  Tipus B: Projectes dirigits per un o dos investigadors principals. Podran presentar-se com a individuals o com a projectes coordinats.
Aquests dos tipus de projectes podran realizar-se com a modalitat de projecte individual, amb un equip d'investigació o projecte 

Incompatibilitats

Investigador Principal:

·  No podran anar com IP els investigadors amb projectes actius (FIS-MINECO) que finalitzin amb posterioritat al 31 de desembre de 2016.

·  Hauran de participar amb dedicació única. Caldrà tenir present les dedicacions compromeses amb projectes (FIS-MINECO) que finalitzin amb posterioritat al 2015.

·  Tampoc prodran haver participat en la convocatòria de projectes de "Retos Investigación" ni la convocatòria de projectes FIS 2016
Equip Investigador:

·  Podran participar amb dedicació única o compartida. Caldrà tenir present les dedicacions compromeses amb projectes (FIS-MINECO) que finalitzin amb posterioritat al 2015.
Equip de Treball:
No podran incorporar-se en l´equip de treball investigadors que participin com investigadors principals o membres de l´equip 

Termini IISPV

Humanidades y Ciencias Sociales: 16 d' Abril – Oficial : 19 d'Abril.

Ciencias de la Vida y Agroalimentación: 17 d'Abril – Oficial: 20 d'Abril.

Medioambiente y Recursos Naturales: 18 d'Abril – Oficial: 21 d'Abril.

Tecnologias de la producción y las Comunicaciones: 19 d'Abril – Oficial: 22 d'Abril.

Documents a presentar

CVA en model normalitzat per tots els membres de l'equip i els docotor de l'equip de treball.

Memoria normalitzada segons model MINECO

Compromis de vinculació ( si es el cas)

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: