Projectes I+D de Generación de Conocimiento (PGC)

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

Objecte

Les actuacions objecte d'aquests ajuts sense orientació temàtica predefinida tenen com a finalitat la contribució a la solució dels problemes socials, econòmics i tecnològics, mitjançant la publicació dels seus resultats en fòrums d'alt impacte científic i tecnològic i la internacionalització de les activitats.
Aquests projectes es podran realitzar de forma individual o coordinada, per tal de fomentar la creació d'esquemes de cooperació científica més potents, de manera que permetin assolir objectius que difícilment podrien plantejar-se en un context d'execució més restringit.

Requisits

Documentació obligatòria:

  • Memòria científic-tècnica:
    – Projectes amb pressupost igual o superior a 100.000,00 €: memòria en anglès (obligatori).
    – Per a la resta de projectes amb pressupost inferior a 100.000,00 €: memòria en anglès (recomanat).
  • CVA de l''IP i de l'equip d'investigació:
    – Per a tots els projectes es recomana aportar el CVA en anglès.
Termini IISPV

28 setiembre 2018

Termini Oficial

Documentació i accés a la sol·licitud: la convocatòria estarà oberta des del 12 de setembre fins al 3 d'octubre de 2018 La sol·licitud s'ha d'omplir via on-line. És necessari que l'IP estigui registrat al RUS: https://sede.micinn.gob.es/rus/

Altres

Els IP's que tenen un FIS o han presentat un projecte en aquesta última convocatòria 2018, tot i que no hagin estat admesos o no hagin estat seleccionats per ser subvencionats, no es poden presentar a aquesta convocatòria RETOS.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: