Projectes de recerca FER 2018

Objecte

Afavorir la realització de projectes d'investigació per reumatòlegs que per les seves característiques curriculars no estiguin en disposició de ser competitius en projectes d'entitats públiques. 

Requisits
  • El sol·licitant haurà de ser l'investigador principal, tenir una antiguitat major d'un any com a soci de la SER, ser soci numerari en el moment de la sol·licitud i estar en possessió del títol de doctor.
  • Els investigadors col·laboradors han de ser socis de la SER.
  • Ni l'IP ni els investigadors col·laboradors podran haver format part anteriorment de l'equip investigador (ni com a IP ni com a investigador col·laborador) d'un projecte d'investigació que hagi rebut finançament de fons públics municipals, autonòmics, nacionals (de Espanya o altres països), o de la Unió Europea.
  • Els professionals no reumatòlegs hauran de ser socis de la SER des d'un any abans de la data d'obertura de la convocatòria i remetre un certificat expedit pel Cap de Reumatologia de l'hospital espanyol, indicant que el sol·licitant de la beca treballa directament en la seva unitat. 
Termini IISPV

08 juny 2018

Termini Oficial

15 Juny 2018

Documents a presentar
  • Sol·licitud i currículum vitae del sol·licitant i de l'equip investigador, en ambdós casos haurà utilitzar-se la plantilla disponible al web de la SER, degudament emplenada en tots els seus apartats.
  • En el cas de contractació d'un becari, aquest haurà de presentar, una vegada concedida l'ajuda i amb caràcter previ al començament del gaudi de la mateixa, una pòlissa d'assegurança d'accidents i de malaltia, que acrediti que el becari té coberts tots dos conceptes pel temps de durada de l'ajut.
  • Declaració de no tenir finançament d'altres entitats públiques per a aquest projecte.
  • Declaració de no haver participat mai en un projecte que hagi rebut un ajut públic (Incloure nom de l'IP i dels integrants de l'equip investigador).
  • Memòria del projecte. Cal utilitzar la plantilla i emplenar tots els seus apartats. 

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: