Programa Postdoctoral Beatriu de Pinós- Modalitats A i B

Objecte

Modalitat A: Beques per a estades de recerca postdoctorals fora de l’Estat espanyol i de retorn a Catalunya.

Objecte: Atorgar 50 beques per fer estades de recerca postdoctoral en universitats i centres de recerca de l’estranger amb un ajut per retornar al sistema de ciència i tecnologia català.

Modalidad B: Ajuts per a la incorporació de personal investigador al sistema de ciència i tecnologia català.

Objecte: Atorgar 45 ajuts a les universitats, els centres de recerca i les fundacions hospitalàries situats a Catalunya, per a la contractació de personal investigador doctor que hagi dut a terme una estada postdoctoral a l’estranger.
 

Requisits

MODALITAT A: Poden beneficiar-se d’aquesta modalitat el personal investigador que tingui el títol de llicenciatura, grau o equivalent o el títol de doctorat d’una universitat del sistema universitari català.

   El títol de doctor/a s’haurà d’haver obtingut en el moment d’acceptar la beca i després de l’1 de gener de 2007 (s’entén com a data d’obtenció del doctorat la data de lectura i aprovació de la tesi), o bé després de l’1 de gener de 2005 si es justifica, durant aquest període, qualsevol d’aquests supòsits:
– que s’ha gaudit d’un període de maternitat o paternitat.
– que s’ha tingut a càrrec menors de sis anys, persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, o persones més grans de seixanta-cinc anys que depenguin de la persona beneficiària i requereixin una dedicació especial.
– que s’ha patit una malaltia greu o accident amb una baixa mèdica igual o superior als 6 mesos.
 

MODALITAT B: Les entitats han de contractar els candidats o les candidates que compleixin els requisits següents:
a) Haver obtingut el títol de doctor/a entre l’1 de gener de 2006 i el 31 de desembre de 2010 (s’entén com a data d’obtenció del doctorat la data de lectura i aprovació de la tesi), o bé després de l’1 de gener de 2004 i el 31 de desembre de 2010 si es justifica, durant aquest període, qualsevol dels supòsits establerts a les bases d’aquesta convocatòria.
b) Haver realitzat o estar realitzant una estada postdoctoral en un país diferent al de l’obtenció del títol de doctorat i fora de l’Estat espanyol per un període mínim de dos anys. Aquesta estada postdoctoral s’haurà d’haver completat en el moment d’incorporar-se a l’entitat.
c) No haver treballat més de 12 mesos seguits en el centre receptor en el moment de presentar la sol·licitud.
 

Incompatibilitats

MODALITAT A

  •  La persona sol·licitant únicament pot constar com a sol·licitant o com a candidata en una sol·licitud d’aquesta convocatòria, independentment de la modalitat.
  • Queden excloses les persones que s’hagin beneficiat d’aquesta modalitat en anteriors convocatòries d’aquest programa.
  • El personal investigador que ha obtingut el títol de llicenciatura, grau, o equivalent fora del sistema universitari català no pot fer l’estada postdoctoral al mateix país on ha obtingut qualsevol d’aquests títols.
  • El personal investigador no pot fer l’estada a la mateixa institució on s’ha fet i/o obtingut el títol de doctorat.
     

MODALITAT B

  • La persona sol·licitant únicament pot constar com a sol·licitant o com a candidata en una sol·licitud d’aquesta convocatòria, independentment de la modalitat.
  • Queden exclosos d’aquesta convocatòria els centres tecnològics, els centres de suport a l’activitat tecnològica i els centres de difusió tecnològica.
     
Termini IISPV

27/02/2012

Termini Oficial

01/03/2012
 

Documents a presentar

Per formalitzar la sol·licitud únicament s’ha de presentar l’imprès normalitzat i l’annex, seguint les instruccions del propi model. 

Un cop enviat telemàticament, el formulari i l’annex corresponent es presentarà en format paper al registre de l’AGAUR.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: