Programa de formació avançat en oncologia

Objecte

El programa estarà destinat a professionals i investigadors d’àrees relacionades amb l’oncologia, que acreditin un mínim de 5 anys d’experiència, interessats en un període de formació oncològica d’un mínim de 3 mesos i un màxim de 12 en un centre nacional o estranger.
 

Requisits

El candidat haurà de:

  • Estar contractat per un centre espanyol.
  • Presentar el títol de Doctor o el d’especialista.
  • Garantir una experiència mínima en l’àmbit de l’oncologia de 5 anys després de l’obtenció del títol de doctor o especialista, en institucions sanitàries, universitàries, i organismes públics o altres centres de recerca.
  • Presentar carta d’acceptació del centre de destinació.
  • Tenir coneixement fluid de l’idioma del centre de treball de la institució receptora.
Termini IISPV

20 de setembre de 2011

Termini Oficial

16 de setembre de 2011

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: