Premis WONNOW 2018

Objecte

El present concurs s'adreça a persones físiques de sexe femení, majors d'edat i amb residència fiscal al territori nacional, que a més compleixin els requisits, requeriments i condicions expressades en aquestes bases legals. 

Requisits

Podran participar com a candidates als Premis WONNOW 2018 les alumnes matriculades en l'últim curs de carreres d'universitats espanyoles els graus que estiguin aprovats per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i que figurin en el llistat de carreres de l'àrea de ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques que figura al llistat de graus. 

Termini Oficial

Finalitzarà a les 14:00 hores del dia 30 de Juny.

 

Documents a presentar

S'ha d'emplenar utilitzant el formulari electrònic:

 • Nom (tal com apareix en el DNI, document equivalent o passaport).
 • Cognoms (tal com apareixen al DNI, document equivalent o passaport).
 • DNI, document equivalent o passaport.
 • Sexe tal com apareix en el DNI, document equivalent o passaport.
 • Data i lloc de naixement.
 • Domicili actual.
 • Codi postal.
 • Correu electrònic i telèfon.
 • Universitat (o universitats si són diverses) en què estudia i grau (o graus si són diversos) que cursa.
 • Nombre d'alumne o equivalent en la universitat en que cursa l'últim curs de la carrera.
 • Nota mitjana més recent que sigui possible que la universitat acrediti sense introduir cap ponderació que diferenciï el valor entre assignatures.
 • Curriculum vitae. 

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: