PREMIS FUNDACIÓ AGRUPACIÓ MÚTUA

Objecte

Premiar un projecte de recerca de base científica que versi sobre la prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties i accidents en l'àmbit de la infància.

Termini IISPV

05 de Setembre de 2016

Termini Oficial

16 de Setembre de 2016

Documents a presentar

1.Model de butlletí (document adjunt)

2.Resum o síntesi de no més de 6 pàgines del projecte presentat

3.Memòria descriptiva:

– Temàtica tractada

– Objectius del projecte

– Organització per dur a terme l'acció proposada

– Pla de treball i calendari

– Pressupost marc per a la realització

– CV dels investigadors (màxim 2 folis)

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: