PREMIS DE RECERCA EN GERONTOLOGIA CLINICA I ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA

FUNDACIÓ MUTUAM CONVIURE

Objecte

Promoure projectes de recerca o de millora de la pràctica clínica en l'àmbit de la gerontologia clínica i l'atenció sociosanitària.

S'estableixen dues categories:

1. Projectes que es porten a terme a Catalunya
2. Projectes que es porten a terme en algun centre o servei del Grup Mutuam

Requisits

1. Memòria del projecte on ha de constar:
– Objectius, metodologia, mitjans humans i tècnics disponibles per a dur-lo a terme.
– Pla de treball i calendari del projecte amb compromís a presentar una memòria anual de la situació del projecte
– Pressupost de realització del projecte
2. Certificació de si el projecte té altres ajuts o beques públiques o privades per a dur-lo a terme
3. Carta de conformitat del director o responsable del centre on s'ha de dur a terme la recerca
4. CV del IP i si escau del grup de treball.

Els projectes han de ser originals i no poden haver estat publicats o premiats anteriorment.

Termini IISPV

20 de Octubre de 2016

Termini Oficial

24 de Octubre de 2016

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: