Premios Rey Jaime I de Investigación Básica y Médica

LA FUNDACIÓN PREMIOS REY JAIME I CONVOCA ELS PREMIS "REY JAIME I"

Objecte

La Fundación Premios Rey Jaime I convoca els Premis "Rey Jaime I" que seran concedits a aquella persona la contribució de la qual hagi estat altament significativa dintre de diferents modalitats, entre d’ altres:

– Investigació bàsica (desenvolupament de la ciència bàsica a Espanya)

– Investigació mèdica (avanç de la medicina), o

– Noves tecnologies (treball en investigació en tecnologia, valorant el grau d’ innovació i la seva aplicabilitat)

Podrà ser candidat qualsevol persona que hagi efectuat la major part de la seva tasca professional a Espanya i, preferentment, que hi tingui la seva residència. Els candidats podran ser proposats per investigadors, Universitats, Reials Acadèmies, Col·legis Professionals, Hospitals, Empreses, Fundacions i persones a qui la Fundació convidi.
 

Termini IISPV

Cal comunicar abans del 20 de febrer de 2014 que es vol participar a la convocatòria, enviant un e-mail a convocatories@iispv.cat . Termini: 10 de maç de 2014 . L’IISPV gestiona les ajudes dels seus investigadors, no és l’entitat convocant.

Termini Oficial

El plazo para la propuesta de candidatos finalizará el 23 de Marzo de 2014.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: