PREMI RAFAEL HERVADA A LA INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA””

HOSPITAL SAN RAFAEL DE LA CORUÑA

Objecte

Premiar el millor treball sobre innovacions de l'endoscòpia digestiva en el diagnòstic i tractament de tumors.

Requisits

Poden participar doctors i llicenciats en Ciències de la Salut i afins (metges, biòlegs, bioquímics, farmacòlegs, biofísics, bioenginyers), nacionals o estrangers.

Termini IISPV

25/09/2017

Termini Oficial

30/09/2017

Documents a presentar

Hauran de presentar-se escrits en castellà o anglès.
Formats acceptats:
· Imprès en DIN A-4 per una sola cara. En aquest cas hauran de remetre's cinc còpies.
· Suport magneto òptic: llapis de memòria, DVD, CD.
· Correu electrònic.
· Poden aportar-se imatges fotogràfiques, digitalitzades o vídeo.
· L'extensió és lliure.
· Els autors del treball premiat autoritzen a l'Hospital San Rafael la seva publicació en el mitjà de comunicació que la institució convocant estimi oportuna

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: