PREMI MIGUEL

SOCIETAT CATALANA D'ANESTESIOLOGIA, REANIMACIÓ I TERAPÈUTICA DEL DOLOR

Objecte

Podran optar al Premi els treballs sobre casos clínics publicats ( excepte en format abstract) en revistes indexades (Medline, Pubmed, ISI, MD-consult, EMBASE) d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor durant l'any anterior, (ja sigui en format paper o en document on line), abans del 31 de desembre del 2016, l'autor dels quals sigui MIR o adjunt especialista en Anesteiologia o d'una altra especialitat afí i que tingui una antiguitat igual o inferior a 4 anys.

Termini IISPV

26/06/2017

Termini Oficial

30/06/2017

Documents a presentar

Es remetrà en forma anònima, el treball anirà amb títol, però sense identificació alguna del autors i, en sobre tancat adjunt, s’indicarà exteriorment només el títol del treball i interiorment la identificació dels autors.

S’enviaran 7 copies.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: