Premi Jordi Gol i Gurina” a la trajectòria professional i humana”

Objecte

El candidat ha de ser soci de l’Acadèmia. La candidatura dels concursants, acompanyada d’una proposta raonada, haurà d’ésser presentada per la Junta de Permanent de l’Acadèmia, o la Junta Directiva d’una societat o filial de l’Acadèmia. El material lliurat quedarà en poder de l’Acadèmia.
S’haurà d’acompanyar d’un curriculum vitae del candidat al Premi.
El Premi serà dotat amb una placa acreditativa i el nomenament de Soci d’Honor de l’Acadèmia.
 

Termini IISPV

Cal comunicar abans del 20 de generde 2013 que es vol participar a la convocatòria, enviant un e-mail a convocatories@iispv.cat . Termini: 3 de febrer de 2014. L’IISPV gestiona les ajudes dels seus investigadors, no és l’entitat convocant.

Termini Oficial

Les candidatures s’hauran de fer arribar en format word per correu electrònic a premis.academia@academia.cat abans de les 24:00 hores del dia 10 de febrer de 2014. Si hi ha algun problema amb el format digital esmentat, comentar-ho prèviament amb la Secretaria de Premis de l’Acadèmia.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: