Premi Joaquim Bonal” per projectes de solidaritat”

Objecte

La candidatura haurà de ser presentada per l’ONG que realitzi el projecte i acompanyada de la informació necessària per fer entenedor l’abast del projecte.
El projecte pot tenir altres fonts de finançament.
Per optar al premi caldrà omplir un formulari de sol·licitud segons model, on es faran constar: les dades del responsable principal de l’entitat de les persones que presentin la candidatura: nom i cognoms, domicili habitual, telèfon i correu electrònic.

Consultar: Criteris i Model Sol.licituda les Bases

Termini IISPV

Cal comunicar abans del 20 de gener de 2013 que es vol participar a la convocatòria, enviant un e-mail a convocatories@iispv.cat . Termini: 3 de febrer de 2014. L’IISPV gestiona les ajudes dels seus investigadors, no és l’entitat convocant.

Termini Oficial

La presentació dels treballs es farà enviant tota la documentació en format word per correu electrònic a premis.academia@academia.cat abans de les 24:00 hores del dia 10 de febrer de 2014. Si hi ha algun problema amb el format digital esmentat, comentar-ho prèviament amb la Secretaria de Premis de l’Acadèmia. El material quedarà en poder de l’Acadèmia.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: