Premi Internacional d’Investigació sobre coagulopaties congènites “Duquesa de Soria”

REAL FUNDACIÓN VICTORIA EUGENIA

Objecte

Fomentar l'interès investigador al col·lectiu mèdic i multidisciplinar, i estimular el desenvolupament de treballs en l'àmbit de l'hematologia.
Objectius:

  • Promoure la investigació sobre les conseqüències que l'ús clínic dels concentrats de factors de coagulació provoca en els afectats per l'hemofília i altres trastorns de la coagulació.
  • Dotar de beques de recerca per aconseguir la màxima especialització en els temes relacionats amb l'hemofília o d'altres problemes relacionats amb les coagulopaties congènites.
  • Promocionar cursos, congressos, seminaris, taules rodones i conferències relacionades amb les coagulopaties congènites.
  • Editar publicacions i crear fons documentals.
  • Preparar campanyes de sensibilització, desenvolupar iniciatives i projectes de prevenció, així com organitzar serveis d'orientació i consulta.
  • Instrumentalitzar accions que afavoreixin la reinserció social i la rehabilitació psíquica dels afectats per coagulopaties congènites i / o malalties associades.
Requisits

Podran optar al Premi treballs originals i inèdits, realitzats a Espanya o a l'estranger per autors de qualsevol nacionalitat, que versin sobre qualsevol tema relacionat amb les coagulopaties congènites.
Per a aquells casos en què el treball sigui elaborat per diversos autors, aquest podrà ser presentat per qualsevol d'ells, acompanyant imprescindiblement l'autorització escrita del primer signant o de l'últim.
No podran concursar els treballs ja premiats amb anterioritat per altres institucions, havent d'acompanyar declaració jurada de l'autor presentador del projecte, referent al fet que no han estat premiats. Igualment, no s'admetran projectes presentats en anteriors convocatòries d'aquest mateix Premi

Termini IISPV

09/10/2017

Termini Oficial

13/10/2017

Documents a presentar

Carta de proposta dirigida al President de la Reial Fundació Victòria Eugènia.
Formulari amb una breu exposició de motius, que avalen la presentació del candidat.
Document d'investigació a avaluar pel Jurat.
Formulari de CV del candidat presentador.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: