PREMI AL MILLOR PÒSTER DE LA JORNADA DE RECERCA DE L’ICS

Objecte

Donar a conèixer l'activitat investigadora científica d'excel·lència a l'ICS.

La convocatòria està oberta a pòsters que ja s'hagin presentat en d'altres jornades i congressos en el format presentat. Tot i que la temàtica és lliure, hi haurà premiats en cada àrea: investigació bàsica, investigació traslacional i investigació clínica/epidemiològica. Es premiarà el millor pòster de cada àrea i els guanyadors es donaran a conèixer al finalitzar la jornada. Es reservarà un espai preferent per a l'Eurocorner, destinat a exposar projectes europeus concedits.

Requisits

Poden presentar pòster persones sol·licitants que duguin a terme investigació de caràcter preclínic, clínic o de salut pública i comunitària, que actualment desenvolupin la seva activitat a l'ICS.

L'investigador responsable, que ha d'estar inscrit a la Jornada, s'encarrega de portar el pòster en paper (la mida de 2 m d'alt i 90 cm d'ample) i penjar-lo en els expositors ubicats a l'espai corresponent. Els pòsters poden ser en català, en castellà o en anglès. S'han de penjar just abans que comenci la Jornada (de 8.30 a 9.00 h) i s'han de retirar quan acabi (de 14.30 a 15.00 h). Els assistents podran veure els pòsters durant la pausa cafè (d'11.15 a 11.45 h).

Termini IISPV

27 d’abril de 2017

Termini Oficial

30 d’abril de 2017

Documents a presentar

Carta dirigida al Consell Científic de l'ICS* amb una justificació raonada de la nominació.
Memòria descriptiva de les principals contribucions científiques del candidat o candidata realitzades en centres de l'ICS (màxim 2 pàgines).

Curriculum vitae, preferiblement segons el model de l'Agència de Qualitat Universitària (AQU). També s'acceptaran els formats de carrera professional de l'ICS (SGRH), així com el currículum vitae normalitzat (CVN).

Ens heu de fer arribar aquesta documentació junt amb el document de sol·licitud signat al e-mail de convocatories@iispv.cat

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: