Premi “Acadèmia/CAMFiC” a la millor iniciativa de millora dels serveis sanitaris en atenció primaria.

Objecte

Podran optar al premi tots els professionals d’Atenció Primària. Els projectes hauran de ser grupals. Almenys un 50% dels participants hauran de ser socis d’alguna de les entitats convocants.
Es valoraran positivament els treballs multicèntrics i multiprofessionals, i orientats a la millora de la pràctica assistencial, tenint en compte la rellevància per a la millora de la qualitat assistencial, el caràcter innovador del projecte i l’actualitat del tema.
Per optar al premi cal presentar dos documents en format word:

– Document 1. El projecte sense identificar amb les característiques següents:

Extensió: de 4 a 8 fulls d’extensió, de 30 línies per full i 70 caràcters per línia. En aquest document no hi figuraran els autors ni el lloc de treball, ni cap dada que els pugui identificar.
Apartats (orientatius):

Títol
Justificació i situació prèvia del tema

a. Definició del problema i/o oportunitat de millora
b. Mesura de la situació de millora de la qualitat: indicadors de mesura

Objectius de millora:

a. Objectiu principal. Mesurat amb els resultats esperats

Justificació de l’objectiu
Comparació amb d’altres
“Bench” (el millor)
Pla d’acció:

a. Justificació
b. Temporalitat
c. Intervenció
d. Recursos
e. Responsables de les accions
f. Aplicacions del pla d’acció
Desviacions del previst
Motiu de la desviació
Resultats assolits i lliçons apreses
 

Document 2. Títol del projecte, identificació dels participants i productes relacionats.

A. Apartats:

Títol del projecte
Dades identificatives dels participants: nom i cognoms, feina que ocupa i centre de treball del cap del projecte i dels col.laboradors.
Publicacions, comunicacions, ajuts i premis relacionats amb el projecte
Els treballs presentats podran ser publicats per la CAMFiC.
Hi haurà un únic premi dotat amb 4.000€ que podrà ser ex aequo i es lliurarà a l’autor o autors un diploma acreditatiu.
El Premi podrà declarar-se desert i el seu import no serà acumulat per a convocatòries successives.

Termini IISPV

Cal comunicar abans del 20 de gener de 2013 que es vol participar a la convocatòria, enviant un e-mail a convocatories@iispv.cat . Termini: 3 de febrer de 2014. L’IISPV gestiona les ajudes dels seus investigadors, no és l’entitat convocant.

Termini Oficial

La presentació dels treballs es farà enviant el Document 1 i el Document 2 per correu electrònic a premis.academia@academia.cat abans de les 24:00 hores del dia 10 de febrer de 2014. Si hi ha algun problema amb el format digital esmentat, comentar-ho prèviament amb la Secretaria de Premis de l’Acadèmia. El material quedarà en poder de l’Acadèmia.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: