PR- Pla Nacional de R+D+I. Programa Nacional de Mobilitat de Recursos Humans

Objecte

Subprograma d`estades de mobilitat de professors i investigadors espanyols en centres estrangers.

Estada de mobilitat de professors i investigadors sèniors en centres estrangers d`ensenyament superior i investigació (excepcionalment espanyols).

Termini IISPV

26 de juliol de 2012

Termini Oficial

31 de juliol de 2012

Documents a presentar

Les sol·licituds s’emplenaran mitjançant el formulari corresponent a cada modalitat, que serà accessible per via telemàtica a través de la seu electrònica del Departament en l’adreça electrònica https://sede.educacion.gob.es  (apartat de tràmits i serveis)

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: