PERIS PROJECTES DE RECERCA ORIENTATS EN L’ÀMBIT DE LA SALUT MENTAL

PERIS – GENERALITAT DE CATALUNYA  

Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és el finançament de projectes com a modalitat temàtica els projectes de recerca orientats en l'àmbit de la salut mental.

Són susceptibles de finançament aquells projectes, de qualitat contrastada, que tinguin com a objectius principals:

  • Transferir i aplicar el coneixement cientificotècnic a la millora en la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les malalties i en les activitats de promoció de la salut pública i els serveis de salut, en l'àmbit de la salut mental.
  • Fomentar les sinèrgies, impulsar el talent i enfortir les estructures de governança que agreguin les capacitats cientificotècniques dels centres assistencials del SISCAT.
  • Promoure el finançament del primer projecte de recerca, de qualitat contrastada, d'investigadors nascuts el 1972 o data posterior. 
Requisits

Els requisits dels investigadors principals són els següents:

a) Pertànyer a la plantilla del centre que gestiona l'activitat de recerca en el qual es coordinarà el projecte i tenir-hi formalitzada la vinculació funcionarial, estatutària o laboral, com a mínim durant tot el període comprès entre el termini per a la presentació de sol·licituds i el moment de la resolució de concessió.

b) No estar realitzant un programa de formació sanitària especialitzada (FSE) ni un contracte de formació predoctoral o de perfeccionament postdoctoral de qualsevol naturalesa, ni un contracte Río Hortega de formació en recerca per a professionals que hagin finalitzat la FSE.

c) Tenir dedicació única al projecte sol·licitat.

 

El requisit per a la resta de membres de l'equip de recerca:

Tenir formalitzada la seva vinculació funcionarial, estatutària, laboral o de formació remunerada amb qualsevol de les entitats que participin en aquesta actuació, com a mínim durant tot el període comprès entre el termini per a la presentació de sol·licituds i el moment de la resolució de concessió.

En casos excepcionals, quan la contribució es consideri necessària per a la viabilitat del projecte, els equips de recerca poden incorporar personal la vinculació contractual del qual sigui amb entitats sense domicili social a Catalunya; aquest personal no pot superar el 25% del total dels membres de l'equip.

 

 

 

Incompatibilitats

La incompatbilitat dels investigadors principals com dels restants membres de l'equip de recerca, és fixat pel nombre de projectes en els quals participen i la dedicació a aquests projectes, i és el següent:

a) Per a tots ells s'entén per dedicació única la participació en només un projecte de recerca, i per dedicació compartida, la participació en dos projectes.

b) La presentació d'una sol·licitud com a investigador o investigadora principal en aquesta actuació és incompatible amb la participació com a investigador o investigadora principal d'un projecte finançat per alguna de les actuacions següents:

b.1. Projectes concedits en la convocatòria PERIS 2017

b.2. Projectes amb la mateixa finalitat que hagin estat concedits a l'empara de les convocatòries 2015 i 2016 de l'acció estratègica en salut, modalitat A de projectes de recerca en salut, programa estatal de foment de la recerca científica i tècnica d'excel·lència (subprograma estatal de generació del coneixement), convocats per l'Institut de Salut Carles III, si tenen una data de finalització posterior al 31 de desembre de 2017, d'acord amb el termini inicial fixat en la resolució de concessió.

c) Els investigadors principals han de participar amb dedicació única en aquesta modalitat de projectes de recerca orientats.

d) Els restants membres de l'equip de recerca poden participar amb dedicació única en un sol projecte o amb dedicació compartida en dos projectes compresos en aquesta modalitat de projectes de recerca orientats i en les convocatòries esmentades en l'apartat b.

Termini IISPV

Si esteu interessat en aquest ajut, siusplau contacteu amb la oficina tecnica el més aviat possible.

Ultim dia de presentació de la memòria cientifica tècnica i el CVN 25 Setembre de 2017

Termini Oficial

30 Setembre de 2017

Documents a presentar

Formulari de sol.licitut

Memòria de l’activitat científica

Informe favorable Comissió de Recerca

CVN o CVA de R+D+I de la FECYT del candidat o candidata.

Opcionalment es podrà presentar un cronograma amb la relació de les activitats i el prieode d’inici i fi de cadascuna

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: