Obra Social “la Caixa” – Beques la Caixa” de doctorat en universitats i centres de recerca espanyols”

OBRA SOCIAL LA CAIXA

Objecte

La Fundació Bancària "la Caixa" convoca 20 beques per cursar estudis oficials de doctorat que culminin amb la lectura d'una tesi doctoral en una universitat.

Els programes de doctorat elegibles han d'estar adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior i regulats pel Reial decret 99/2011, del 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.

Adicionalment a la retribució, la beca compta amb un programa de formació presencial en habilitats transversals.

Requisits

Els sol·licitants han de tenir la nacionalitat espanyola, que hauran d'acreditar adjuntant el DNI a la sol·licitud de la beca.

Poden presentar una sol·licitud les persones que estiguin en disposició d'iniciar un programa oficial de doctorat d'acord amb la normativa vigent i que no hagin obtingut prèviament ni estiguin en condicions d'obtenir el títol de doctor.

Els sol·licitants han d'acreditar el coneixement de l'idioma anglès.

 

Termini IISPV

20 Febrer 2018 

Termini Oficial

27 de Febrer de 2018

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: