MARATO TV3 MALALTIES INFECCIOSES””

Objecte

 Fomentar la recerca científica d'excel·lència sobre aspectes etiològics, patogènics, clínics, terapèutics, epidemiològics, de salut pública i de serveis sanitaris, en l'àmbit de les malalties infeccioses.  

Requisits

Investigadors que desenvolupin la seva tasca investigadora en centres públics o entitats sense ànim de lucre que disposin de la infraestructura necessària, que estiguin en possessió del títol de doctor, que acreditin una trajectòria d'excel·lència en recerca amb, com a mínim, cinc publicacions rellevants durant els últims cinc anys en el camp de les malalties infeccioses i que desenvolupin principalment la seva activitat en l'àmbit territorial previst pels estatuts de la Fundació.

Els projectes coordinats, que hauran de ser liderats pels investigadors principals, poden incloure grups de recerca d'acreditada capacitat investigadora que pertanyin a entitats públiques i privades sense ànim de lucre, explicant la participació d'aquests grups de recerca de manera detallada en el formulari de presentació, amb l'objectiu, la necessitat i l'aportació de valor. Els investigadors principals responsables d'aquests subprojectes hauran de complir el mateix requisit acadèmic que els investigadors coordinadors.

Incompatibilitats

Un mateix investigador es pot presentar en aquesta convocatoria:

· IP 1 PROJECTE: Un investigador es pot presentar com a Investigador Principal en un sol projecte.

· IP 1 PROJECTE + MEMBRE EQUIP RECERCA: Un investigador es pot presentar com a Investigador Principal en un sol projecte, i com a membre de l'equip de recerca d'un altre projecte.

· MEMBRE EQUIP RECERCA EN 1 O 2 PROJECTES: Un investigador pot formar part d'un o dos equips de recerca de projectes.

EN TOTAL, NOMÉS POT PARTICIPAR EN DOS PROJECTES DE LA CONVOCATÒRIA, COM A MÀXIM.

Un investigador que ja està treballant en un projecte actiu de la Fundació, pot presentar projecte si:

· Si és l'investigador principal d'un projecte o subprojecte actiu, pot presentar-se com a membre de l'equip de recerca d'un altre projecte.

· Si és membre de l'equip de recerca d'un projecte actiu, pot presentar-se com a investigador principal d'un projecte o com a membre de l'equip de recerca d'un projecte.

· Si ja participa en dos projectes actius, NO pot presentar-se en cap projecte d'aquesta convocatòria.  

Un projecte està en actiu: · Fins que s'ha aprovat la memòria final científica i econòmica. · Fins la celebració del Simposi de La Marató de TV3 corresponent.  

Termini IISPV

Per la tramitació de l’ajut contacteu amb la oficina tècnica el més aviat possible.

07 Març 2018

Termini Oficial

El període de presentació de projectes serà del 12 de febrer al 12 de març del 2018 a les 14.00.

Documents a presentar

La sol·licitud de participació en la convocatòria s'ha de presentar en anglès amb un resum en català, en els formularis que trobaran a www.ajutsmarato.com. 

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: