IX Convocatòria per a l’adjudicació d’Ajudes a Projectes d’Investigació Mèdica 2012.

FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN MÉDICA MUTUA MADRILEÑA

Objecte

Es concediran subvencions a equips d’investigadors amb reconeguda experiència que, sense excloure cap àrea relacionada amb les ciències mèdiques, treballin, preferentment, en els següents camps de recerca:
– Oncologia
– Trasplantament d’òrgans
– Traumatismes

Requisits

Es tindran especialment en compte els treballs de recerca clínica realitzats en institucions hospitalàries, així com l’aplicabilitat de la recerca proposada.

Incompatibilitats

Aquesta ajuda serà incompatible amb la percepció de qualsevol altre ajut, pública o privada

Termini IISPV

16 de Febrer de 2012

Termini Oficial

Termini de presentació de sol·licituds oficial en línia:de les 8:00 hores del dia 16 de gener a les 24:00 hores del dia 20 febrer 2012

Documents a presentar

– Memòria del projecte, conforme al model de sol·licitud facilitat a la xarxa.
– Currículum vitae de cada un dels membres de l’equip investigador d’acord amb el model facilitat al web.
– Un exemplar de les bases d’aquesta convocatòria amb la signatura d’acceptació de l’investigador principal i del director d’Investigació del centre, si n’hi ha, o el responsable del centre on es desenvoluparà el projecte, d’acord amb el model facilitat al web .
– Informe del Comitè d’Ètica i Assaigs Clínics del centre on es desenvoluparà el projecte o si el tipus de recerca ho requereix, caldrà informe del Comitè corresponent d’experimentació animal.
– Fotocòpia del NIF de l’investigador principal.
– Fotocòpia del NIF (número d’identificació fiscal) del centre / institució que gestionarà el projecte.

Tota la documentació s’ha d’incloure en format electrònic mitjançant arxiu adjunt.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: