IX Ayudas SED a Proyectos de Investigación Clínica en Diabetes dirigidos por jóvenes investigadores

SOCIETAT ESPAÑOLA DE DIABETES

Objecte

L'objecte d'aquesta ajuda és promoure la investigació clínica en diabetis i hauran de destinar obligatòriament a infraestructura, material o personal dedicat a la recerca. Per a la seva concessió es valorarà la qualitat científica del projecte, la seva originalitat i la seva viabilitat, especialment l'adequació dels mitjans i experiència del Laboratori o Servei a les necessitats del projecte. 

La Societat Espanyola de Diabetis (SED) convoca tres ajudes per a projectes d'investigació clínica en ciabetis dirigits per joves investigadors.

Requisits

El / la premiat / a haurà de ser soci / a de la SED amb almenys un any d'antiguitat, no superar els 40 anys (complerts en l'any en curs) i no pertànyer a la Junta Directiva. El / la premiat / a en rebre l'ajuda adquireix un compromís de permanència com a soci de, almenys, cinc anys.
No podran sol·licitar aquesta ajuda aquelles persones que l'hagin rebut prèviament en els últims tres anys. 

Termini IISPV

18 de Gener de 2018

Termini Oficial

La solicitud se enviará por correo electrónico a margadelacalle@sediabetes.org. La fecha límite de recepción de los proyectos en la Secretaría de la SED finaliza el 25 de enero de 2018, a las 15:00 h. Los proyectos recibidos con posterioridad a la fecha y hora indicadas serán rechazados.

Documents a presentar

Documentació
Amb la sol·licitud s'ha d'adjuntar la següent documentació:

  • Projecte d'investigació en imprès normalitzat
  • Curriculum vitae normalitzat dels investigadors participants, amb especial referència a l'experiència i publicacions sobre el tema del projecte.
  • Fotocòpia del DNI de l'investigador principal 

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: