IV Premi Martí Via – 2018

FUNDACIÓ VALLFORMOSA

Objecte

El premi consisteix en una beca destinada a la investigació de professionals en el camp de l'oncologia pediàtrica i d'adults, i que els avenços científics arribin el més aviat possible als pacients amb càncer.
Es prioritzen aquells projectes de recerca translacional, és a dir, els que poden tenir aplicació directament en malalts en un futur proper.

Requisits

– El sol·licitant ha d'estar en possessió d'un títol universitari de grau relacionat amb les ciències de la salut.
– Treballar en una institució o centre amb capacitat per a la recerca científica a Catalunya. No és necessari que sigui un hospital però la línia de recerca ha d'estar vinculada a/o participada per algun centre Hospitalari (l'objectiu és que tingui possibles utilitats pels malalts en un futur més o menys immediat).

Documents a presentar

Els projectes s'hauran de presentar en català o castellà.
 

 • Memòria científica (màxim 12 fulls) que descrigui:
  – Resum
  – Antecedents i situació actual del tema, referències
  – Objectius del treball
  – Material i mètodes
  – Pla de treball, amb el calendari corresponent
  – Potencial d'aplicació de resultats a la pràctica clínica
  – Implicacions ètiques
  – Historial científic del grup receptor
  – Memòria econòmica del projecte, amb justificació del pressupost per partides. La beca haurà de servir per finançar el sou d'un investigador.
  – Curriculum vitae abreviat de l'investigador sol·licitant (màx. 3 pàgs.).
  – DNI de l'investigador sol·licitant.
  – Compromís del centre d'investigació, signat per la Direcció del centre o el seu representant legal, en el qual es deixi constància expressa del coneixement i l'acceptació d'aquestes bases, i s'autoritzi i es confirmi la viabilitat del projecte.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: