III Beca Clínica en Infermeria Oncològica Mari Paz Jiménez Casado 2018

FUNDACIÓN MARI PAZ JIMENEZ CASADO

Objecte

L'objectiu és fomentar i donar suport a la formació d'infermers/es que reverteixi en l'avanç de la terapèutica clínica i en el millor coneixement dels sarcomes que serà desenvolupada en un centre nacional.
El propòsit és finançar una rotació presencial, en centres de reconegut prestigi, nacionals o internacionals, dins de les especialitats corresponents i amb la finalitat de complementar la formació rebuda. 

Requisits
 • Ser DUE O Grau en Infermeria amb almenys 3 anys d'experiència en serveis d'Oncologia Mèdica o Oncohematologia, principalment que desenvolupin la seva tasca professional en l'atenció i cura de pacients oncològics, entre ells, els diagnosticats de sarcoma i excepcionalment es poden considerar altres graus del sector sanitari, l'activitat cal que sigui d'interès per als fins de la Fundació.
 • Estar vinculats a un centre assistencial públic o privat de reconegut prestigi.
 • El treball específic que es presenti s'ha d'iniciar en el moment en què s'atorga l'ajuda i tenir un termini màxim de 12 mesos per a la seva execució.
 • Nacionalitat espanyola i estrangers amb residència legal a Espanya.
 • Coneixement suficient de l'anglès o de l'idioma del país de destinació.
 • El premiat/da ha d'estar present en la cerimònia de lliurament del premi de la beca. 
Termini IISPV

06 juliol 2017

Termini Oficial

15 de Julio de 2017.

Documents a presentar

 

 • La sol·licitud es realitzarà en un formulari establert a l'efecte, disponible a la pàgina web de la Fundació. A la sol·licitud s'adjuntaran còpies en format PDF dels següents documents:
 • Imprès oficial de la sol·licitud de la 3a Beca Mari Paz Jiménez Casat en Infermeria Oncològica
 • Fotocòpia del DNI./NIE
 • Documentació que acrediti estar en possessió del títol de llicenciat o graduat per una universitat espanyola o estrangera.
 • Justificant de la pre admissió en el centre en què es vagi a realitzar la rotació en el qual s'especifiqui l'acceptació de la rotació i les dates en què aquesta es desenvoluparà. Document a lliurar en cas de ser beneficiat amb la Beca.
 • Certificat de coneixement d'anglès o de l'idioma del país de destinació.
 • Currículum vitae del sol·licitant (sobretot dos fulls), amb els corresponents justificants.
 • Memòria sobre el projecte / programa que es proposa realitzar en el qual s'assenyali amb claredat l'interès i els objectius de la rotació.
 • Un exemplar de les bases de la present convocatòria amb la signatura del sol·licitant.
 • Qualsevol altra informació que l'aspirant consideri oportú incloure (màxim un full) 
 • Las solicitudes para participar en esta convocatoria deben enviarse por: Correo certificado a: FUNDACION MARIPAZ JIMENEZ CASADO Plaza de Valparaiso, 4 Esc. Dcha., 5ºG  28016 MADRID Tel.: 91 3441208 y Electrónicamente a través del email de la  Fundación: becas@fundacionmaripazjimenez.org 
   

   

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: