Ideas Semilla AECC 2018

Objecte

Es finançaran projectes d'investigació molt innovadors en cancer, que puguis generar noves oportunitats d'investigació en aquest camp i que , en cas d'èxit, puguin concretar en projectes sòlids d'investigació. 

Requisits

Requisits IP: Tenir el Titol de Doctor. Estar vinculat a una entitat en una entitat pública o privada sense ànim de lucre capacitada per l’investigació cientifica a España. Haber sigut investigador principal en algun projecte amb finançament publica o privada concedit en convocatòria publica de concurrencia competitiva.

Requisits Solicitants: Investigadors vinculats en una entitat publica o privada sense anim lucratius capacitada per a la investigació cientifica a España.  Els sol.licitant podrán presentar més d’una proposta per a la present convocatòria, quan es tracti de linees d’investigació independent. Els sol.licitants podran tornar apresentar a la seva candidatura a las “ “Ayudas a ideas Semillas” en posteriores convcoatorias, sempre i quan s’haigui realitzat canvis en els projectes presentats i/ o en l’equip investigador.  

Termini IISPV

27 Novembre 2017

Termini Oficial

30 Novembre 2017

Documents a presentar

La sol.licitut es realitzará en dues fases: Ena la primera será necesaria la següent documentació:                                                                                                            

FASE 1: Pre-proposta Curriculum Vitae del Investigador principal, juntament amb el original scanejat per les dues cares del DNI, permis de residencia en vigor o pasaport.    

Proposta

Les idees Pre-seleccionades a la primera fase hauran de presentar en la II la proposta completa que consti d’una memoria cientifica i economica.

Per poder presentar la sol.licitut, el solicitant haurà de registrase previament a la Fundació a la plataforma on-line Cientifica AECC. Desprès del registre podrá realitçar la sol.licitut seguint les instruccions especifiques a la pàgina de la convocatòria. 
 

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: