I PREMIO PHILIPS-FAME “Desde el primer latido”

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE MATRONAS DE ESPAÑA

Objecte

Identificar i difondre els millors projectes d'innovació desenvolupats en el si del col·lectiu de llevadores en tot el territori espanyol que demostrin un valor afegit per:
-La millora de l'experiència de la mare en l'embaràs, part i postpart, així com la del nounat.
-Respondre als reptes de la criança.

Termini IISPV

27/10/2017

Termini Oficial

30/10/2017

Documents a presentar

Per poder participar en el I Premi Philips-FAME d'Innovació, els participants hauran d'enviar la seva candidatura, en format digital, mitjançant el formulari allotjat a .
La candidatura constarà dels següents documents:
1. Formulari de sol·licitud d'inscripció en línia degudament emplenat en espanyol, disponible a www.madrid.impacthub.net/innovacion-matronas.
2. Resum executiu del projecte (1 pàgina màxim, en format PDF).
3. Descripció del projecte (6 pàgines màxim, en format PDF).
4. Descripció de la persona o el grup de treball del projecte (un sol document en format PDF, 1 pàgina màxima cada CV).
5. Fotografia de l'equip o de la persona que desenvolupa el projecte (en color, en format JPG i de bona qualitat).

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: