I Premi en Biomedicina Aplicada Valdés-Salas

Objecte

Premiar una investigació que hagi estat utilitzada amb èxit per una empresa. El premi tracta de reconèixer a l’investigador i a l’empresa que ha aplicat els resultats de la recerca, bé en la millora de l’eficiència de processos de producció de productes ja existents o en el desenvolupament de nous productes.

Termini IISPV

9 de febrer de 2011

Termini Oficial

14.00 hores del 16 de febrer de 2011

Documents a presentar

La sol licitud, carta dirigida al President de la Fundació Valdés-Salas, anirà acompanyada dels següents documents:
 

  • Fotocòpia del document nacional d’identitat del sol·licitant o document equivalent.
  • Memòria científica del treball realitzat, resaltant el seu impacte en el sector empresarial o tecnològic.
  • Publicacions científiques del candidat que es considerin de singular rellevància, especialment les relacionades amb el treball presentat.
  • Cartes de recomanació i memoràndum de l’empresa descrivint l’abast del desenvolupament per a l’activitat empresarial pròpia de l’empresa i la seva repercussió en el sector.

La documentació s’haurà de presentar en format digital i en paper.

 

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: