FONS PER AL FOMENT I AJUDA A LA INVESTIGACIÓ EN DIÀLISI BAXTER 2018

FUNDACIÓN SENEFRO

Objecte

El motiu d'aquests fons és ajudar a la promoció de la innovació i recerca clínica a Espanya, en el camp de la diàlisi.

Requisits
  • Podran presentar projectes les persones en possessió d'un títol de llicenciat superior, cal que el treball científic es desenvolupi en el camp de la diàlisi, i que almenys un dels signants sigui membre de la SEN.
  • No es podran presentar projectes que tinguin concedida una altra font de finançament activa per un import superior a 12.000 euros o que hagin rebut ajudes o premis en altres convocatòries de Baxter o de la Societat Espanyola de Nefrologia en els últims dos anys. 
Termini IISPV

23 Març 2018

Termini Oficial

31 Març 2018

Documents a presentar

1.-Projecte, amb un màxim de 11 pàgines, seguint el següent format:
a) Full frontal en la qual constin l'investigador principal i els investigadors col·laboradors, el pressupost total sol·licitat, i les signatures de l'investigador principal i del responsable del centre.
b) Resum (1 pàgina màxim).
c) Situació actual del problema (1 pàgina màxim) amb bibliografia (1 pàgina màxim).
d) Objectius i hipòtesis (1 pàgina màxim entre les dues).
e) Metodologia (2 pàgines màxim), i Pla de Treball (2 pàgines màxim).
f) Aplicabilitat (mitja pàgina màxim).
g) Experiència i publicacions del grup en el camp de la proposta (1 pàgina màxim).
ELS PROJECTES AMB MÉS DE 11 pàgines NO SERAN AVALUATS
2.- CV de l'IP i dels investigadors associats en format FIS. De l'IP es valoraran la producció científica dels darrers 7 anys (2011-2017) i l'experiència prèvia dirigint projectes de recerca en els darrers 7 anys.
3.-Memòria econòmica.
4. Declaració de l'investigador principal d'altres fonts de finançament per al projecte proposat en el moment de la sol·licitud de l'ajut.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: