Foment d’estímul a la recerca Ordesa sobre un projecte en prevenció d’obesitat infantil

FUNDACIÓ ORDESA

Objecte

L'Associació Espanyola de Pediatria (AEP), amb el patrocini dels Laboratoris Ordesa, amb el propòsit de promocionar la investigació en el camp de la pediatria, convoca una ajuda econòmica per un projecte d'investigació en prevenció de l'obesitat en l'edat pediàtrica.

Requisits
 • El primer signant haurà de pertànyer com membre numerari a la Asociación Española de Pediatría.
 • Entre els signants del projecte haurà d'haver majoria de membres numeraris pertanyents a la Asociación Española de Pediatría.
 • És condició indispensable que els projectes presentats siguin originals, no hagin estat publicats i no hagin estat finançats per altres entitats públiques o privades o hagin estat prèviament premiats.
 • No s'admetrà un mateix projecte per a optar a més d'una ajuda de les quals convoqui la Asociación Española de Pediatría en l'any en curs.
 • El projecte s'haurà de realitzar íntegrament a Espanya.
Termini IISPV

09 Abril 2018

Termini Oficial

 14 hores del 12 Abril 2018

Documents a presentar

S’enviara el treball en format electrònic a: ordesa@aeped.es abans de les 14 hores del 12 d’abril de 2018, queden exclosos els projectes rebuts amb posterioritat indicant:  BECA ORDESA PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN DE LA AEP PARA UN TRABAJO SOBRE LA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD EN LA EDAD PEDIÁTRICA 2018. 

Es remetran 2 còpies:

 • Currículum vitae de l'investigador principal i *co-investigadors segons model normalitzat o model *FIS.
 • Títol, resum en espanyol i anglès (250 paraules), estat actual del problema i referències bibliogràfiques (màxim 3 pàgines DINA4)
 • Hipòtesi i objectius (1 pàgina DINA4)
 • Disseny: inclourà les tasques a realitzar per cada membre de l'equip (màxim 2 pàgines DINA4)
 • Material i mètodes (màxim 3 pàgines DINA4)
 • Cronograma de la consecució d'objectius per anualitats (1 pàgina DINA4).
 • Rellevància científica i pràctica de la recerca.
 • Pressupost detallat de despeses.
 • Presentació al Comitè d'Ètica i Recerca del centre on es vagi a realitzar el projecte.
 • Annexos (màxim 3 pàgines DINA4)

 
 

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: