Estudis de Viabilitat de les Innovacions en Salut

Objecte

El desenvolupament de nous fàrmacs, de noves tecnologies sanitàries, la incorporació d'aplicacions informàtiques d'avantguarda com a instruments facilitadors de l'assistència sanitària (telemedicina), els sistemes d'informació interconnectats i una infinitat de nous productes, processos o serveis, desenvolupats en el marc d'activitats de recerca i innovació en salut i / o assistencials, permeten regenerar els serveis sanitaris i millorar la qualitat de vida dels ciutadans.
Per abordar aquest desafiament, FIPSE ha decidit focalitzar-se en la innovació i la translació de projectes des de l'àmbit sanitari al mercat i als pacients. Amb aquest propòsit, ha dissenyat un programa d'impuls a la innovació en salut, com a instrument de suport i acompanyament continuat que faciliti l'estructuració de projectes d'investigació i / o assistencials, amb l'objectiu que tinguin més potencial per ser transferits i puguin convertir-se en solucions eficients i innovadores que millorin la qualitat de vida dels ciutadans i dels serveis sanitaris.

Termini IISPV

27 Novembre 2017

Termini Oficial

30 Novembre 2017  a les 12.00 h

 

Documents a presentar

La documentació obligatòria a presentar per poder optar a la condició de beneficiari és la que se sol·licita en el formulari electrònic de sol·licitud.
Addicionalment, els sol·licitants podran facilitar els següents documents relatius als projectes (no obligatoris per optar a la condició de beneficiari, però si valorables especialment en el procés d'avaluació):
– Informació sobre la situació de la propietat intel·lectual i industrial del projecte (resultats preexistents).
– Estudis previs de viabilitat econòmica i de negoci del projecte.
– Plans previs de desenvolupament tecnològic.
Tots els documents que es pugin a l'aplicació han d'estar en format pdf.
A fi de facilitar l'avaluació internacional, la futura difusió i transferència de la tecnologia i la futura captació d'inversió internacional o la signatura d'acords específics, alguns dels apartats hauran de ser completats en anglès.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: