ERA-NET- EuroNanoMed II (5ª JTC 2013)

LA ERA-NET EURONANOMED II PUBLICA SU 5ª CONVOCATORIA CONJUNTA DE PROPUESTAS PARA APOYAR PROYECTOS INNOVADORES DE INVESTIGACIÓN TRANSNACIONALES EN NANOMEDICINA

Objecte

– Topic: Innovative RTD Projects in Nanomedicine
           a) Regenerative medicine
           b) Diagnostics
           c) Targeted delivery systems
– Compromiso financiero del ISCIII: 200.000€
– Instituciones beneficiarias: Hospitales y centros del SNS, Universidad, Centros de Investigación
– Elegibilidad de IPs: investigadores senior que trabaje en las instituciones beneficiarias
 

Termini IISPV

Cal comunicar abans del 30 de gener de 2014 que es vol participar a la convocatòria, enviant un e-mail a europa@iispv.cat . Termini: 24 de febrer de 2014 . L’IISPV gestiona les ajudes dels seus investigadors, no és l’entitat convocant.

Termini Oficial

Fecha inicio: 2014-01-14
Fecha límite: 2014-03-04

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: