CONVOCATÒRIA SGR – OPCIÓ RECONEIXEMENT GRUPS DE RECERCA

Objecte

Donar suport als grups de recerca (SGR) que desenvolupin recerca a Catalunya en les diferents àrees científiques amb l’objectiu d’impulsar la seva activitat i impacte científic, econòmic i social així com promoure la projecció internacional.

Requisits

Requisits per al reconeixement de grups consolidats (GRC)

  • Composició del grup de recerca: els GRC hauran d'estar formats per un mínim de cinc membres, tres dels quals hauran de ser doctors vinculats estatutàriament o contractualment a la plantilla d'una universitat o centre de recerca de Catalunya, a temps complert i en actiu. Un dels membres doctors a temps complert haurà d'assumir la coordinació del grup de recerca. Els contractes ICREA, els contractes Ramón y Cajal, o contractes postdoctorals com Beatriu de Pinós, Juan de la Cierva, Marie Sk?odowska-Curie o similars, amb una durada mínima de dos anys, s'equipararan a contractes a dedicació complerta. 
  • Activitat de recerca del grup: els GRC hauran de demostrar haver aconseguit durant el període que va des de l'1 de gener de 2014 i fins al moment de presentar la sol·licitud o bé tenir vigents durant aquest període (amb independència de quan s'han aconseguit) un dels següents mèrits:

1) Que un membre del grup de recerca sigui o hagi estat investigador/a principal d'un projecte de recerca competitiu (inclou els projectes l'European Research Council (ERC) Starting

Termini IISPV

Advanced

Termini Oficial

Consolidator

Documents a presentar

o d'un dels programes per a projectes de recerca Horizon 2020 o Euroatom

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: