CONVOCATÒRIA SGR – OPCIÓ FINANÇAMENT GRUPS DE RECERCA

Objecte

Donar suport als grups de recerca (SGR) que desenvolupin recerca a Catalunya en les diferents àrees científiques amb l’objectiu d’impulsar la seva activitat i impacte científic, econòmic i social així com promoure la projecció internacional.

Requisits

 Requisits de grups consolidats (GRC) per accedir a l'avaluació

  •  Composició del grup de recerca: els grups de recerca GRC han d'estar formats per un mínim de cinc membres, tres dels quals han de ser doctors vinculats estatutàriament o contractualment a la plantilla d'una universitat o centre de recerca, a temps complert i en actiu. Un dels tres membres doctors a temps complert haurà d'assumir la coordinació del grup. Els contractes ICREA o ICREA Acadèmia, Ramón y Cajal, o contractes postdoctorals Beatriu de Pinós, Juan de la Cierva, Marie Sk?odowska-Curie o similars amb una durada mínima de dos anys s'equipararan a contractes a dedicació complerta.
  • Activitat de recerca del grup: els grups de recerca GRC hauran de demostrar durant el període que va des de l'1 de gener de 2014 i fins al moment de presentar la sol·licitud o bé tenir vigents durant aquest període (amb independència de quan s'han aconseguit) dos dels següents mèrits:
  1.  Que el grup de recerca hagi aconseguit tres projectes competitius en què l'investigador o investigadora principal sigui membre del grup. L'investigador o investigadora principal dels tres projectes pot ser el mateix investigador o investigadora membre del grup de recerca o investigadors membres del grup de recerca diferents (incloent-hi els projectes del European Research Council (ERC) Starting
Termini IISPV

o d'un dels programes per a projectes de recerca de l'Horitzó 2020 o el Euratom

Termini Oficial

Consolidator o Advanced

Documents a presentar

o qualsevol altre projecte atorgat en el marc de programes competitius convocats per organismes nacionals o internacionals).

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: