CONVOCATÒRIA ICREA ACADÈMIA 2016: ICREA ACADÈMIA 2016

Objecte

Es convoca el Programa ICREA Acadèmia amb la finalitat d’incentivar i recompensar l’excel·lència investigadora del personal docent i investigador doctor amb vinculació permanent a les universitats públiques de Catalunya. Es tracta d’un programa destinat exclusivament al professorat universitari esmentat que està impartint docència i que es troba en fase plenament activa i d’expansió de la seva activitat investigadora. El programa prioritza la detecció i l'estímul al professorat amb més potencial de creixement científic i valora especialment l'impacte potencial sobre la trajectòria investigadora dels candidats. Es contribueix així a la intensificació de la recerca del sistema universitari de Catalunya. El professorat beneficiari serà reconegut com investigador/a ICREA Acadèmia.

Requisits

Pot participar en el Programa el personal docent i investigador contractat o funcionari de les universitats públiques de Catalunya, que a 16 de desembre de 2016 (termini per presentar-se a aquesta convocatòria), reuneixi els següents requisits:

– Estar en possessió del títol de doctor/a.

– Tenir una vinculació permanent i a temps complet a una universitat pública de Catalunya.

– Trobar-se en situació de servei actiu a una universitat pública de Catalunya i estar-hi impartint docència de manera regular.

– Cas que hagin transcorregut més de 25 anys des de l'obtenció del primer títol de doctorat no pot haver estat beneficiari/a del programa ICREA Acadèmia amb anterioritat. A l’efecte del còmput dels 25 anys s’ha de tenir en compte el següent: Maternitat: es considera el temps transcorregut des de l'obtenció del primer doctorat reduït en 18 mesos per cada fill (nascut abans o després del doctorat). Paternitat: es considera el temps transcorregut des de l'obtenció del primer doctorat reduït per la durada del permís de paternitat efectivament gaudit per cada fill (nascut abans o després del doctorat).

– Malaltia de llarga durada després de l'adjudicació del doctorat es considera el temps transcorregut des de l'obtenció del primer doctorat reduït per la durada de la baixa laboral.

Termini IISPV

09/12/2016

Termini Oficial

16/12/2016

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: