Convocatòria de projectes de recerca en salut Fundació La Caixa””

FUNDACIÓ LA CAIXA

Objecte

Identificar i impulsar les iniciatives més prometedores, de major excel·lència científica i amb més valor potencial i impacte social, ja sigui en recerca bàsica, clínica o translacional.

Aquesta nova convocatòria tindrà caràcter anual, seleccionarà uns 20 projectes i disposarà d'un pressupost màxim de 12.000.000 € el primer any, que es podrà ampliar en anys posteriors.

Requisits
 • Es podran presentar a la convocatòria projectes liderats per investigadors d'universitats i centres de recerca sense ànim de lucre que es duguin a terme a Espanya o a Portugal.
 • Els projectes proposats han de ser originals i no poden ser finançats, total o parcialment, a través de qualsevol altra subvenció (ja sigui per la Fundació "la Caixa" o per qualsevol altra institució) en el moment de la presentació.
 • L'aplicació ha d'incloure un líder del projecte (PL) i pot incloure un co-projecte Líder (Co-PL). El Co-PL no es pot basar en la mateixa Institució que el PL.
 • El PL ha d'estar connectat, ja sigui per estatut, ocupació o per un altre tipus de col·laboració en el marc d'aquest projecte, a la Institució amfitriona en el moment del projecte sol·licitud de subvenció.
 • PL i Co-PL han de tenir un mínim de 6 anys d'experiència investigadora postdoctoral, i han d'haver acabat els seus estudis de doctorat abans de l'1 d'octubre de 2011.
Incompatibilitats

Cada PL i Co-PL poden presentar només un projecte com a PL o Co-PL, no obstant això ells poden col·laborar en diferents projectes com a socis.

Termini IISPV

Si esteu interessats contacteu amb nosaltres, per tal mirar bè l’aplicació de la convocatòria ja que es una convocatòria nova i complexa.

Ultim dia IISPV: 07 març 2018

Termini Oficial

16 de març 2018

 

Documents a presentar

Es presenta la sol·licitud per l'àrea privada de la Fundació Bancària "la Caixa".
Preguem contacteu amb nosaltres abans de registra-vos.
Un cop registrat, seleccionar el programa Recerca en Salut 2017 i emplenar el formulari de sol·licitud (NO HI HA PLANTILLES).
El formulari de proposta del projecte ha d'incloure la descripció de:

 • Informació general del projecte: acrònim, títol, resum científic, resum final i paraules clau.
 • Projecte: estat de la tècnica, objectius i objectius del projecte, metodologia, enfocament científic, pla de treball, cronologia, resultats esperats i transdisciplinarietat.
 • PL (Co-PL, si escau): breu currículum vitae.
 • Equip investigador: breu descripció dels membres de l'equip i contribució rellevant.
 • Impacte del projecte: descripció de l'impacte científic i de la rellevància social.
 • Consorci: descripció de la contribució de cada soci al consorci.
 • Pressupost: detall del pressupost del projecte per any i per membres del Consorci (si aplicable).

  Documentació complementària:

 • Plantilla "Distribució del pressupost" (obligatori).
 • Gràfic de Gantt del projecte (obligatori).
 • Plantilla de declaració signada pel representant legal de la Institució amfitriona, pel PL del projecte i pels representants legals de totes les institucions socis de consorci, si aplicable (obligatori).
 • Plantilla de qüestions ètiques autoavaluació del Projecte (obligatori).
 • Les cartes de recomanació opcionals que donen suport al PL (i Co-PL) són excepcionalment acceptades.
 • Gràfics i xifres addicionals opcionals, que expliquen la Proposta.
 • Currículum Vitae complet opcional per al PL i Co-PL.

  La sol·licitud s'ha d'emplenar en anglès. No s'acceptaran sol·licituds que estiguin en una altra llengua.
  ES RECOMANA LLEGIR ATENTAMENT EL DOCUMENT APPLICATION FORM

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: