Convocatòria de beques 2018 per a la recerca de la Fundació Catalana de Trasplantament

Objecte

La present convocatòria es realitza amb l'objecte de fomentar la recerca científica en el trasplantament d'òrgan sòlid, a investigadors que formin part de les àrees de recerca que estan en funcionament en els serveis amb Unitat de Trasplantament de Catalunya.
La finalitat primordial de la present beca serà la de facilitar l'estudi i la formació del becari, sense que comporti cap aportació al centre u organisme ni la incorporació dels resultats aconseguits al patrimoni de la organització.

Requisits
 • Estar en possessió del títol de llicenciat en Medicina o disposar del Postgrau de Segon cicle d'altres àmbits relacionats amb les Ciències de la Salut.
 • No tenir el grau (títol) de Doctor.
 • Acreditar l'acceptació per part del grup de recerca on s'incorporarà.
 • Tenir menys de 35 anys (inclosos els 35).
Termini IISPV

25/10/2017

Termini Oficial

30/10/2017

Documents a presentar
 • Carta sol·licitant la concessió de la beca.
 • Currículum vitae (CV) breu del sol·licitant, amb la fotocòpia compulsada de l'expedient acadèmic. Hi ha de constar específicament: dades personals, títols acadèmics, experiència professional, participació en projectes finançats i publicacions i congressos. El CV no ha de tenir una extensió superior a 10 pàgines Arial 11 a doble espai, superar aquest límit implica la no valoració del projecte.
 • Fotocòpia del DNI, o Passaport o targeta de resident quan no siguin espanyols.
 • Descripció breu del projecte de recerca. Els projectes es presentaran en format FIS. La descripció no ha de tenir una extensió superior a 4 pàgines Arial 11 a doble espai, superar aquest límit implica la no valoració del projecte
 • Pressupost general del projecte.
 • Informe del director del treball de recerca on consti l'acceptació del candidat al grup de recerca, i la idoneïtat del candidat i del seu pla de treball.
 • Certificat del responsable del centre de recerca que acollirà el candidat
 • Formulari de sol·licitud.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: