Convocatòria 2018 Premis MEDES

FUNDACIÓN LILLY

Objecte

Contribuir a promoure la publicació científica en revistes biomèdiques en llengua espanyola i afavorir la seva difusió nacional i internacional mitjançant activitats de recerca, formació i divulgació.

Termini IISPV

03/10/2018

Documents a presentar
 • Premi a la millor iniciativa al foment de l'ús de l'idioma espanyol per a la divulgació del coneixement biomèdic:
  – Les candidatures d'aquesta categoria podran presentar-se lliurement, a títol individual pels interessats, mitjançant breu escrit adreçat al director de la Fundació Lilly.
  – S'adjuntarà el document "Formulari Premis MEDES 2018", degudament emplenat, que inclou: dades generals de la candidatura (candidat, autor o signant i altres col·laboradors), currículum vitae del candidat o signant, així com una descripció breu de la iniciativa o projecte, destacant els seus aspectes més rellevants .
 • Premi a la millor Institució destacada en la promoció de l'idioma espanyol com a llengua del coneixement biomèdic:
  – Les candidatures d'aquesta categoria seran propostes presentades exclusivament pels membres del Comitè Assessor de MEDES i Consell Científic Assessor de la Fundació Lilly, podent ser presentada una sola candidatura per cada un d'aquests membres (es pot consultar més informació sobre la composició d'aquests òrgans en www.fundacionlilly.com).
  – Les propostes de candidatures s'hauran de presentar mitjançant un escrit que exposi clarament els mèrits extraordinaris de la candidatura i la seva transcendència, d'acord amb el que disposen aquestes bases. Aquest escrit serà adreçat al director de la Fundació Lilly.
  – En tot cas, a la proposta de candidatura es podran adjuntar els documents que es considerin oportuns per a acreditar els seus mèrits i que aportin dades rellevants i informació complementària, com ara la corresponent memòria institucional o altres suports raonats i adhesions.

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: