CONTRACTES POSTDOCTORALS SARA BORRELL””

ISCIII

Objecte

L'objecte d'aquestes ajudes és la contractació en centres de l'àmbit del SNS d'investigadors que hagin obtingut recentment el títol de doctor en el camp Ciències i Tecnologies de la Salut, per a perfeccionar la seva formació. 

Requisits

Haver obtingut el doctorat, entenent-se com a tal la data de lectura i aprovació de la tesi doctoral, en data posterior a l'1 de gener de 2014 i anterior a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
No estar gaudint d'un Contracte Sara Borrell en el moment de la sol·licitud, ni haver-lo completat camb anterioritgat. 

Termini IISPV

El número de sol.licituds per centre està limitat, si esteu interessats heu de presentar la vostra expressió d’interés abans del 30 de gener.

Un cop prioritzades les sol.licituts es presentaran com a màxim el 14 de Març

Termini Oficial

21 març abans de les 15.00

Documents a presentar

Sol·licitud, segons model normalitzat, acompanyada de la següent documentació:

  • Títol de doctor o certificat d'estudis on consti la qualificació de la tesi doctoral i la data en què es va obtenir el títol de doctor.
  • En cas d'haver realitzat un programa de Formació Sanitària Especialitzada a l'estranger, títol d'FSE homologat o reconegut per l'organisme competent.
  • Memòria de la proposta en model normalitzat.
  • Currículum vitae abreujat, tant del candidat/a com del/de la cap del grup de recerca. La presentació no adequada del CVA suposarà la no admissió de la sol·licitud.
Altres

A hores d’ara encara no han penjat els impresos a treballar al 2018, deseguida que els tinguem us avisem. 

 

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: