CONTRACTES D’INVESTIGADORS MIGUEL SERVET ” TIPO I”

ISCIII

Objecte

L'objecte d'aquesta actuació és la contractació de doctors d'acreditada trajectòria investigadora en centres de l'àmbit del SNS.
Es pretén augmentar el nombre d'investigadors en ciències i tecnologies de la salut a temps complet en les institucions del SNS, per incrementar el potencial de coneixement transferible cap a la pràctica clínica. 

Requisits

Trobar-se en alguna d'aquestes situacions:
a) Haver obtingut el títol de doctor entre l'1 de gener de 2007 i el 31 de desembre de 2013.
b) Haver completat o es trobin disfrutant del seu tercer any de Contracte Sara Borrell.
c) Haver completat el programa de formació en recerca Río Hortega i haver obtingut el títol de doctor.

Termini IISPV

El número de sol.licituds per centre està limitat, si esteu interessats heu de presentar la vostra expressió d'interés abans del 30 de gener.

Un cop prioritzades les sol.licituts es presentaran com a màxim el 26 de Març

Termini Oficial

03 Abril 2018 fins el 15.00

Documents a presentar

-Sol·licitud acompanyada de la següent documentació:

  • Títol de doctor en el qual consti la data de lectura de la tesi doctoral, a excepció de les persones que van participar a la convocatòria AES 2017 i que ja el van aportar llavors, així com els que hagin completat o estiguin en el tercer any d'un ajut Sara Borrell.
  • Memòria del projecte d'investigació en model normalitzat que haurà d'emplenar-se en anglès.
  • Curriculum vitae del candidat, en anglès, que s'emplenarà utilitzant el format CVA (Curriculum Vitae Abreujat). La presentació no adequada del CVA suposarà la no admissió de la sol·licitud.
Altres

Miguel servet I a partir d’ara despareix Miguel servet II deixar de convocar-se

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: