CAIXA IMPULSE

LA CAIXA

Objecte

Requisits

Per als projectes:

 • Cal que els projectes se centrin en la valorització i la comercialització dels actius protegits o susceptibles de protecció fruit de la recerca.
 • Cal que els projectes estiguin relacionats amb els àmbits de les ciències de la vida, les ciències mèdiques i les ciències de la salut, específicament en els camps següents:
  • Ciències de la vida: biomatemàtiques, biologia cel·lular, biologia humana, bioquímica i biologia molecular, fisiologia humana, genètica, immunologia, microbiologia i neurociències.
  • Ciències mèdiques i de la salut: ciències clíniques, epidemiologia, medicina forense, medicina ocupacional, medicina interna, ciències de la nutrició, anatomia patològica, farmacodinàmica, farmacologia, medicina preventiva, psiquiatria, salut pública, cirurgia i toxicologia.
 • Els projectes poden trobar-se, o no, en fase d'obtenció d'una patent o d'un model d'utilitat. Si aquest no fos el cas, cal que la protecció de l'actiu s'inclogui en el pla de valorització i també en el pressupost, i cal que la patent o el model d'utilitat s'hagi sol·licitat abans de la firma del contracte de valorització.

Per als caps de projecte:

 • Cal que els caps de projecte siguin persones jurídiques amb estudis superiors (graduats universitaris, professors universitaris o doctors).
 • Cal que s'hi dediquin de forma exclusiva o quasi exclusiva al projecte de validació pel que fa a la idea de negoci o a la transferència al mercat, segons els criteris dels promotors. El cap de projecte només pot constar en una única candidatura.
 • Els caps de projecte poden ser, o no, els caps del projecte de recerca generador dels actius.

Cal que estiguin vinculats amb el beneficiari a través d'un estatut o d'un contracte laboral.

 

Per al beneficiari de l'ajut a la valoració:

 • Cal que siguin propietàries o copropietàries dels actius protegits o susceptibles de protecció fruit de la recerca i que, alhora, n'és l'objecte del pla de valorització.
Termini IISPV

Fins el dia 10 de març 2019

Termini Oficial

Convocatòria oberta fins el 18 de març de 2019 

Documents a presentar
 1. Envia les teves candidatures i els documents addicionals: entra a l'àrea privada per a la presentació de projectes per a tots els programes de la Fundació "la Caixa". El primer cop que hi entris

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: