Borses de viatge per a estades a centres hospitalaris- Convocatòria 2013 SCCOT

LA SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA  CONVOCA BORSES DE VIATGE PER A ESTADES A CENTRES HOSPITALARIS

Objecte

La present convocatòria té per objecte l’adjudicació de 4 borses de viatge per a estades a centres hospitalaris espanyols de fora de Catalunya o de l’estranger, i és dirigida a membres de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (SCCOT).

Requisits

Per optar a aquesta beca els sol·licitants hauran de reunir els requisits següents:
A. Ser membre de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia amb una antiguitat superior a un any en el moment de fer la sol·licitud.
B. No haver gaudit d’una beca de viatge atorgada per la SCCOT els últims dos anys anteriors a aquesta convocatòria.
C. La finalitat de l’estada al centre hospitalari ha de ser exclusivament per motius formatius del sol·licitant.
D. La durada del viatge ha de ser d’un mes com a mínim en tots els casos, en el període comprès entre l’1 de juny de 2013 i el 31 de maig de 2014

Termini IISPV

Cal comunicar abans del 25 de febrer de 2013 que es vol participar a la convocatòria, enviant un e-mail a convocatories@iispv.cat . Termini: 22 de Març de 2013

Termini Oficial

La sol·licitud i la documentació s’enviaran per correu electrònic al secretari de la Societat (sccot@academia.cat) abans del 31 de Març de 2013

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: