Beques predoctorals FI-DGR de l’AGAUR

L'AGAUR HA PUBLICAT LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS DESTINATS A LES UNIVERSITATS, CENTRES DE RECERCA I FUNDACIONS HOSPITALÀRIES PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR NOVELL, PER A L'ANY 2014 (FI-DGR)

Objecte

Concedir ajuts a les universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell i promoure la qualitat en la recerca, mitjançant la incorporació d’aquests en grups de recerca que desenvolupin un projecte d’R+D vigent i finançat.

Requisits

Documentació a lliurar a l’IISPV

 – Fotocòpia compulsada del títol acadèmic o del justificant de pagament del títol

– Fotocòpia compulsada del certificat acadèmic oficial dels estudis de llicenciatura/grau/enignyeris/arquitectura/diplomatura en què consti la nota mitjana, el nombre de crèdits de cada assignatura o, si no és possible, el nombre d’hores

– Les persones sol·licitants que hagin cursat els estudis en centres de fora del sistema universitari de l’Estat espanyol també han de fer constar en el certificat acadèmic oficials les qualificacions màxima i mínima dins del sistema d’avaluació corresponent i la qualificació mínima necessària per aprovar. A més, han de presentar el document de "Declaració de nota mitjana"

– Acreditació i identificació del projecte o conveni de recerca finançat.

– Document OVT
 

Termini IISPV

Expressió interés per part dels grups Grups: Enviar un e-mail a convocatories@iispv.cat amb els requisits del candidat/a abans del proper 2 d’agost de 2013

Expressió interés per part dels candidats/es: Data límit 19 d’agost de 2013.

Tramesa telemàtica mitjançant el servei Catalunya S@rCat  Sol·licitud a través del l’Oficina Virtual de Tràmits  Data límit 26 de setembre de 2013.

Termini Oficial

Data màxima per a trametre una còpia de la sol·licitud degudament signada per ella mateixa i pel director o la directora del projecte de tesi al lloc indicat per la institució per a la qual es demana l’ajut, 27 de setembre de 2013.
 

Estàs interessat?

Omple el següent formulari per rebre més informació: